Menu
Your Cart

De beeldhouwers - Jane Urquhart

De beeldhouwers - Jane Urquhart
De beeldhouwers - Jane Urquhart

De beeldhouwers - Jane Urquhart

Uitg. Bert Bakker, 1e druk, 2002.

ISBN 9789035123786

"In 1866 wordt de Beierse pastoor Gstir op een missie naar de wildernis van Canada gestuurd om een nieuwe parochie te stichten. Hier ontmoet hij Joseph Becker, een beroemde houtsnijder die van hem de opdracht krijgt een beeld te maken voor de grote kerk die de pastoor ooit wil bouwen. jaren later vlak voor de Eerste Wereldoorlog, leert Becker aan zijn kleindochter Klara zijn vak. Klara is naaister maar heeft een groot beeldhouwertalent, en dit talent biedt haar troost als haar grote liefde niet terugkeert na de oorlogszomer van 1914. Meer dan tien jaar later besluit Walter Allward, een Canadese architect, om de Canadese soldaten die in Europa sneuvelden, te eren met een groot en ambitieus monument. Dit monument, dat hij alleen met hulp van Klara kan verwezenlijken, zal aan eenieder die zich door he t noodlot met deze verwoestende oorlog verbonden voelt de kans geven zijn leven weer op te pakken".

Paperback, 432 pag.

Eén maal gelezen keurig exemplaar.

De verpakking is voor onze rekening, wij brengen u de echte verzendkosten in rekening. Dat is in dit geval het pakketpost tarief. Let op, dat betekent dat alles wat u verder bij ons vindt voor dezelfde porto meegestuurd kan worden.

Het is mogelijk dit boek opengeklapt te versturen, dat is goedkoper, maar gebeurt dan wel op uw risico.


KD001

1,00€